Consignment form

Hoe werkt consignment?


 • Je vult het aanmeldformulier volledig in. *
 • We nemen binnen 24 uur contact met je op.
 • Je komt naar de winkel en levert je producten bij ons in. 
 • Wij beoordelen je item(s) en bekijken welke worden ingenomen. **
 • We spreken af hoeveel wij je uitkeren als we het product verkopen. 
 • We maken een consignment overeenkomst op, waarin onze afspraken staan.
 • Het item gaat de winkel in en in sommige gevallen zetten we het ook online. 
 • We betalen je het afgesproken bedrag uit, binnen 7 dagen nadat we je item hebben verkocht. 

We nemen niet ieder item in. Het item moet aan een minimale conditie voldoen. Daarnaast moet het binnen de collectie van 2nd Culture passen. Wanneer je in het bezit bent van een origineel aankoopbewijs, neem dit dan mee.

Hier vind je meer informatie over onze standaard voor inname. 

We beoordelen de kwaliteit van je item altijd in de winkel. Dit waarborgt de kwaliteit die onze klanten van ons verwachten.

 

* Onvolledige formulieren worden niet beantwoord.
** We nemen alleen gewassen kleding in. 

 

How does consignment work?

 • You fill in the registration form completely. *
 • We will contact you within 24 hours.
 • You come to the store to bring your products.
 • We assess your item (s) and see which ones are taken in.
 • We agree on how much we will pay you if we sell the product.
 • We draw up a consignment agreement, which contains our agreements.
 • The item enters the store and in some cases we will also put them online.
 • We will pay you the agreed amount within 7 days after we have sold your item.

 

We do not accept every item. In any case, the item must be in a good condition . In addition, it must fit within the 2nd Culture collection. If you are in possession of an original proof of purchase, please bring it with you.

Here you will find more information about our standard for intake.

We always assess the quality of your item in-store. This guarantees the quality that our customers expect from us.

 

* Incomplete forms will not be answered.

** We only accepted washed clothing.